Ma.fi

Matematiikan opetuksen tulevaisuus on täällä.

Lue lisää!

Ma.fi

Ma.fi on kokonaisvaltainen, sähköinen matematiikan oppikirja peruskoulun 7 - 9 vuosiluokille. Sen sijaan että opettaja sopeuttaa opetustaan materiaalin mukaan hänen on nyt mahdollista muokata materiaalia oman opetuksensa mukaiseksi. Lue lisää »


Uutuus: Mafitionaaliset kokeet!

Ma.fi esittää - Mafitionaaliset kokeet! Vallankumoukselliset kokeet, joiden avulla voi seurata oppilaan ja koko luokan kehitystä koko yläasteen ajan. Kokeet antavat yksityiskohtaisia tilastotietoja siitä, miten oppilaat ovat suoriutuneet kokeen eri osa-alueissa, ja antaa tarvittaessa lisätehtäviä.

Katso lisätietoja videosta!


Case: Luostarivuoren koulu

ma.fi Luostarivuoren koulu

Yhä useampi koulu ottaa Ma.fi:n käyttöön vuosittain ja yksi uusimmista kouluistamme on Luostarivuoren koulu Turussa. Olimme kiinnostuneita tietämään, mitä mieltä käyttäjämme ovat Ma.fi:n käytöstä, joten vierailimme koulussa ja kysyimme, mitä mieltä opettajat ja oppilaat ovat opetusmateriaalista.
Lue lisää artikkelista »


Kokonaisvaltainen matematiikan oppikirja

Ma.fi tarjoaa opetussuunnitelman (OPS2016) mukaisen kokonaisvaltaisen matematiikan oppikirjan vuosiluokille 7 - 9. Tavallisen sisällön lisäksi tarjoamme paljon lisämateriaalia ja syventävää sisältöä ja oppilaat pääsevät aina käsiksi sekä aiempien että seuraavien vuosiluokkien materiaaleihin kertausta ja syvennystä varten. Materiaali koostuu matematiikan historiasta, teoriasta, tehtävistä ja sähköisistä kuulusteluista. Laskutehtävät tehdään omiin vihkoihin, sähköiset monivalintakuulustelut tehdään sen sijaan digitaalisesti sivustolla.


Pedagogiikka

Materiaali on luotu oppilaskeskeisen opetusmenetelmän mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sisältö rakentuu oppilaan ydinosaamisen varaan. Ongelmanratkaisutehtävät on suunniteltu niin, että oppilaalla on mahdollisuus työskennellä lähikehityksen vyöhykkeellä, oppilaalle annetaan mahdollisuus tarttua uuteen asiaan käyttäen hyödyksi aiemmin opittua. Tähän prosessiin kuuluu suurena osana keskustelu luokkatovereiden kanssa sekä teorian, internetin ja muiden tiedonlähteiden hyväksikäyttö uuden oppimiseksi. Samalla, kun oppilas kehittää matemaattisia taitojaan, kehittyvät myös muut valmiudet, kuten yheistyötaito, luovuus ja tekninen osaaminen.


Oma vastuu ja yksilöllisyys

Oppimisen yhteydessä puhutaan yhä enemmän oppilaan omasta vastuusta. Ma.fi on kehittänyt oppilaan työskentelyn tueksi tehtävävalikon, jonka kautta oppilas pääsee suoraan tehtävään liittyvälle teoriasivulle. Jokaisen tehtävän kohdalla opettaja voi valita julkaistavaksi vastauksen sekä tehtävän vaiheittaisen ratkaisun. Tämän ansiosta oppilaat voivat työskennellä itsenäisesti ja omassa tahdissa ja opettajalle jää enemmän aikaa tarjota yksilöllistä ohjausta oppilaille.

Jokaisen kappaleen lopusta löytyy haasteellisempia tehtäviä nopeimmille oppilaille ja innokkaimmille laskijoille löytyy jopa erillinen lisätehtäväosio tutkittavaksi.


Kätevä hakutoiminto

Kätevä hakutoiminto tekee entistä helpommaksi käyttää kaikkea teoriaa oppimisessa. Hakutoiminto löytyy päävalikosta, josta pääsee helposti aiempaan teoriaan, jota voi tarvita tehtävän ratkaisemisessa.


Seuranta

Oppilaalla on mahdollisuus merkitä tehtäviä kolmella eri värillä: punaisella, keltaisella ja vihreällä. Opettaja määrittelee värien merkityksen haluamallaan tavalla: punainen voi esimerkiksi tarkoittaa tehtävää, jossa oppilaalla on ollut vaikeuksia, keltainen tehtävää, joka on tehty ja vihreä tehtävää, joka on tehty ja tarkistettu. Tehtäväsivulta opettaja voi seurata koko luokan merkintöjä taulukosta.

Kappaleisiin liittyy myös useita digitaalisia kuulusteluita, joiden kautta oppilaat voivat koko ajan seurata osaamisensa kehittymistä. Opettaja voi seurata oppilaidensa ja luokkiensa suoriutumista reaaliajassa ja merkintöjen kautta on helppo nähdä, missä tehtävissä oppilailla on ollut eniten vaikeuksia, jolloin ne voidaan käydä yhteisesti läpi.


Formatiivinen arviointi

Oppimisen edistämiseksi tulisi oppilaan täyttää tiettyjä kriteerejä. Hänen tulisi muun muassa kyetä sekä yhteistyöhön että itsenäiseen työskentelyyn sekä teorian ja tekniikan käyttöön. Siksi olemme kehittäneet arviointityökalun, jossa on valmiiksi asetettuna arviointimalli ja jota pystyy kuitenkin muokkaamaan opettajan omien toiveiden mukaiseksi. Tätä arviointimallia opettaja voi käyttää antamaan jatkuvaa, konkreettista palautetta oppilaan työskentelystä. Kaikista osa-alueista, jotka oppilaan tulee tuntityöskentelyssä täyttää, voi saada esimerkiksi pisteet 0-2. Aluksi oppilailla on täydet pisteet ja kun oppilas ei pysty täyttämään tietyn osa-alueen vaatimuksia, voi opettaja kertoa miksei vaatimukset täyty ja alentaa tämän osa-alueen pisteitä. Tätä arviointia voi esimerkiksi käyttää hyödyksi muodostamaan arvosanan tuntiaktiivisuudesta todistuksen arvosanojen muodostuksen yhteydessä.


Digitaalinen valkotaulu

Formatiivinen arviointi parantaa tutkitusti oppilaiden ymmärrystä ja taitotasoa. Siksi Ma.fi haluaa tarjota opettajille työkalun, jolla voi sujuvasti sisällyttää formatiivisen arvioinnin luokkahuoneeseen. Tarjoamme muun muassa digitaalisen valkotaulun (whiteboard), jota voi hyödyntää saamaan nopeasti reaaliaikaisen vastauksen kaikilta oppilailta opettajan esittämään kysymykseen. Kaikkien oppilaiden osallistamiseksi jokaisella oppilaalla on käyttäjätilillään oma valkotaulu, johon oppilas kirjoittaa vastauksensa. Opettaja näkee samanaikaisesti kaikkien oppilaiden valkotaulut ja voi heti ottaa mahdolliset ongelmakohdat puheeksi luokassa.


Helppokäyttöisyys

Materiaali on luotu toimimaan kaikilla laitteilla. Sinä ja oppilaasi pääsette käsiksi materiaaliin tietokoneiden, puhelimien ja tablettien kautta – missä tahansa ja milloin tahansa! Koulun ei siis tarvitse hankkia oppilaita varten uusia tietotekniikkalaitteita, sillä oppilaat voivat hyödyntää omia henkilökohtaisia laitteitaan, kuten puhelimiaan.


Muokattava aineisto

Mielestämme opettajan on saatava täysin hallita opetusmateriaalin sisältöä. Ma.fi:llä sinulla on mahdollisuus muokata, poistaa, lisätä ja siirtää kaikkea sisältöä niin, että materiaali sopii omaan opetukseesi. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että saat Ma.fi:n luomasta sisällöstä oman kopion, jota voit muokata itsellesi sopivaksi. Oppilaasi näkevät sinun versiosi sisällöstä.

Ma.fi voi käsitellä erilaisia tuntijakoja. Sivuston materiaali sopeutetaan automaattisesti koulusi käyttämän tuntijaon mukaiseksi työskentelytahdin ja -järjestyksen optimoimiseksi.


PDF-tulosteet

Järjestelmää on ajateltu käytettävän sähköisessä muodossa, jolloin päästään eroon turhista paperitulosteista. Tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden luoda tyylikkäitä monisteita joko koko sisällöstä tai osasta sisältöä helposti ja vaivattomasti. Monisteissa on automaattinen sivunumerointi, sisällysluettelot ja vastaukset tehtäviin ja monisteiden ulkonäköä voi muokata omien tarpeiden mukaisiksi.


Yhteiset kokeet

Omien kokeiden ja koetehtävien luominen on sujuvaa kätevän koe-editointityökalumme ansiosta. Voit helposti luoda kokeista PDF-tulosteita, joihin koepisteet tulostuvat automaattisesti. Voit myös tarkastella, millaisia kokeita muut Ma.fi:tä käyttävät opettajat ovat luoneet. Toisten luomia kokeita voit hyödyntää joko kokonaisuudessaan tai kopioida yksittäisiä koetehtäviä omiin kokeisiisi.


Sujuva sisäänkirjautuminen

Haluamme tarjota opettajille mahdollisimman helpon käyttäjien hallinnoinnin. Siksi olemme luoneet käyttäjähallinnoinnin automaattiseksi, jottei opettajan tai oppilaiden tarvitse huolehtia rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistiedoista. Kaikki käyttäjät rekisteröityvät ja kirjautuvat järjestelmään käyttäen jo olemassa olevia tilejään (Facebook, Google tai Microsoft –tilit) – käyttäjien ei siis tarvitse pelätä salasanojen unohtumista. Opettajan tulee ainoastaan luoda oppilailleen oman luokan ja antaa luokalle kertakäyttöisen salasanan, jolla he kirjautuvat sisään omaan luokkaansa ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla. Oppilaat kirjautuvat järjestelmään käyttäen omia Facebook, Google tai Microsoft –tilejään, valitsevat oikean luokan ja syöttävät kertakäyttöisen salasanan, tämän jälkeen kaikki on valmista! Oppilaat yhdistyvät automaattisesti oikeaan luokkaan ja ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen heidän ei enää tarvitse käyttää kertakäyttösalasanaa, vaan he kirjautuvat automaattisesti sisään oikeaan luokkaan omien Facebook, Google tai Microsoft –tilien kautta.


Käyttäjätilit

Erilaiset näppärät käyttäjätilit mahdollistavat huoltajien lisäämisen järjestelmään, niin että he voivat seurata lastensa suorituksia ja tutustua opetusmateriaaliin. Opettajat voivat myös lisätä erityisopettajia, sijaisia ja koulunkäyntiavustajia järjestelmään ja samalla henkilöllä voi olla useita käyttäjärooleja. On siis täysin mahdollista olla samanaikaisesti opettaja, huoltaja ja apuopettaja jollekin toiselle luokalle – järjestelmä huolehtii käyttäjäroolien muodostamisesta sujuvasti ja automaattisesti.


Täällä luodaan tulevaisuus. Dynaamista opetusta.

Ma.fi on William Barmanin ja Sebastian Laxellin luoma sivusto.
William työskentelee matematiikan ja tietotekniikan lehtorina Karjaan ruotsinkielisellä yläasteella ja hän on työskennellyt ahkerasti viime vuosien aikana luodakseen opetusmateriaalia oppilaskeskeisen opetusmenetelmän mukaisesti. William on luonut kaiken Ma.fi:stä löytyvän sisällön – kaiken teoriaosuuksista tehtäviin ja kuulusteluihin!
Sebastian on työskentellyt matematiikan ja tietotekniikan lehtorina. Hänellä on yli 15-vuoden kokemus verkkokehityksestä, ohjelmoinnista ja verkkosivustojen suunnittelusta. Sebastian on suunnitellut ja ohjelmoinut digitaalisen alustan, jolla Ma.fi -sivusto toimii.

Ma.fi on suomennettu alkuperäisestä Matematik.fi sivustosta. Suomentajana on toiminut FM Anna Hellén.

Erilaisista rahastoista saamiemme tukien ja stipendien ansiosta tarjoamme Ma.fi –palvelun toistaiseksi täysin ilmaiseksi! Jos palvelu joskus muuttuu maksulliseksi on perustavana tavoitteenamme, että palvelua on edullisempaa käyttää kuin perinteisiä opetusvälineitä.

Jos sinulla on kysymyksiä tästä projektista, voit ottaa yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta.


Mitä oppilaat sanovat?

”Matematiikka –sivu on ollut ilmiömäinen!”"
"Teoriaa on helppoa ja nopeaa lukea"
"Jotkut tehtävät kappaleen lopussa ovat olleet mahdottomia ratkaista, mutta se ei haittaa."
"Tämän sivun käyttämisessä hyvää on myös se, ettei tarvitse kantaa kirjoja kouluun."
"Tämä sivu on kyllä hyvä idea!"
"Olen vähitellen alkanut tottumaan tähän puhelin/netti –metodiin, jota aloitit käyttämään 8:lla luokalla, ja nyt haluaisin paljon mieluummin käyttää puhelinta johonkin 'hyödylliseen' kuin vain istua ja laskea kirjan tehtäviä, joihin ei edes ole esimerkkiratkaisuja."
"Olen menossa lukioon ja mielestäni sinun tai jonkun kollegasi pitäisi luoda app tai nettisivusto lukiolaisille, sillä tähän mennessä sinun sivustosi on ollut paras tapa oppia."
"Kun pääsin sisään tähän uuteen systeemiin niin minulla alkoi mennä hyvin ja uuteen tapaan tottui nopeasti. Voin kyllä sanoa, että mieluummin katson tehtävät puhelimen näytöltä kuin kirjasta."


Ma.fi ja Matematik.fi mediassa


Rekisteröidy opettajana

Ma.fi käytön aloittaminen on täysin ilmaista. Alla näet listan rekisteröityneistä kouluista, jotka voivat suoraan alkaa käyttämään palvelua. Reksiteröidy valitsemalla oman koulusi ja paina ”Jatka”. Eikö koulusi ole mukana listalla? Täytä tähän lomakkeeseen koulusi tiedot niin lisäämme sen järjestelmäämme.Tarvitset Google, Facebook tai Windows Live –tilin, jotta voisit käyttää palvelua.

Oppilaat ottavat palvelun käyttöönsä valitsemalla Kirjaudu oikeasta yläkulmasta.


Kysymyksiä & vastauksia

Ma.fi käytön aloittaminen on erittäin helppoa. Alla on vastauksia tavallisimpiin rekisteröintiä koskeviin kysymyksiin. Rekisteröinnin jälkeen löydät lisää neuvoja Ohje-valikon alta.

Säätiöiltä ja rahastoista saamamme tuen ansiosta tarjoamme Ma.fi:n täysin ilmaiseksi! Jos palvelu joskus muuttuisi maksulliseksi on periaatteenamme, että Ma.fi on aina halvempi kuin perinteiset opetusmateriaalit.
Rekisteröidyt opettajaksi tältä etusivulta joko tästä linkistä tai valitsemalla sivun yläkulmasta Rekisteröidy. Sinun tulee avautuvalta sivulta valita ensin oma koulusi ja hyväksyä käyttäjäehdot, minkä jälkeen tulee sinun suorittaa pätevyyskoe (lyhyt testi, joka pysäyttää oppilaat, jotka ovat vahingossa rekisteröitymässä väärällä tavalla). Rekisteröitymisen jälkeen kirjaudut sisään palveluun samalla tavalla kuin oppilaat, eli valitsemalla oikeasta yläkulmasta painikkeen "Kirjaudu". Sisäänkirjautuminen onnistuu myös helposti osoitteen https://app.ma.fi. kautta.
Sen jälkeen, kun olet rekisteröitynyt opettajaksi palveluun, on aika perustaa vähintään yksi luokka. Kun perustat luokan tulee sinun määritellä kertakäyttöinen salasana, jota oppilaat käyttävät kirjautuessaan ensimmäisen kerran palveluun. Oppilaat rekisteröityvät palveluun suoraan ”Kirjaudu” painikkeen kautta. Oppilaat valitsevat sisäänkirjautumistavaksi jonkun seuraavista käyttämistään tileistään: Google, Facebook tai Microsoft. Tämän jälkeen he valitsevat oman koulunsa ja luokkansa ja antavat salasanaksi opettajan määrittelemän kertakäyttöisen salasanan. Rekisteröityminen on valmis ja jatkossa oppilaan tarvitsee ainoastaan kirjautua palveluun Google, Facebook tai Microsoft –tilinsä kautta, eikä kertakäyttöistä salasanaa enää tarvita.

Opettajan on helppo hallinnoida kaikkia omia käyttäjiään sekä lisätä palveluun erilaisia käyttäjärooleja, kuten koulunkäyntiavustajia ja opp! ilaiden huoltajia.
Palvelun käyttämiseksi tarvitset Google, Facebook tai Microsoft –tilin. Sinun ei siis tarvitse huolehtia uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen luomisesta, sillä opettajat ja oppilaat sekä muut palvelun käyttäjät kirjautuvat sivustolle sellaisen tilin kautta, joka heillä on jo olemassa. Huomioi, että Ma.fi ei koskaan näe, tallenna tai pääse muulla tavoin käsiksi oppilaiden kirjautumistietoihin, vaan pidätämme oikeudet ainoastaan yhden palvelunhankkijan kirjautumistietoihin. Emme myöskään ylläpidä oikeuksia tehdä esimerkiksi julkaisuja Facebook-tileillä.
Tulemme mielellämme käymään kouluissa ja esittelemään Ma.fi:n käyttöä, oppilaskeskeistä opetusmenetelmää sekä tekniikan käyttöä luokkahuoneessa! Voitte ottaa meihin yhteyttä alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta, niin voimme sopia käytännön järjestelyistä.

Ma.fi käytön aloittaminen

Tästä voit saada vinkkejä Ma.fi käytön aloittamiseen ja siihen, miten voit hyödyntää palvelun eri työkaluja luokkahuoneessa.

Suosittelemme, että aloitatte Ma.fi käytön vuosiluokan 7 alusta, sillä opetusmateriaali on suunniteltu siten, että oppilas käyttää koko ajan aikaisemmin oppimaansa uuden opettelussa. On kuitenkin mahdollista, että opettaja kokeilee järjestelmää minkä tahansa vuosiluokan kanssa nähdäkseen, millaista on työskennellä Ma.fi -sivustolla, mutta silloin on valittava tarkoin sopivin kappale tai osa-alue. Kahdeksannella luokalla sopivia kappaleita kokeiltavaksi ovat esimerkiksi lukuteoria, prosentit, lukujonot, tilastot, kombinatoriikka ja todennäköisyyslaskenta, kun taas vuosiluokalla yhdeksän voi oppilaiden antaa syventyä aihealueisiin, joista heille on hyötyä jatko-opinnoissa. Tällaisia kappaleita ovat esimerkiksi vektorit, epäyhtälöt ja toisen asteen funktiot.

Tutustuaksenne sivustoon, tottuaksenne sen käyttöön ja ennen jonkin suuremman osa-alueen aloittamista, voitte aloittaa kappaleesta "Kryptografia", joka löytyy "Ekstra" -vuosiluokalta. Kryptografia -kappaleen voi suorittaa yhden oppitunnin aikana, eikä se vaadi ennakkotietoja. Voit esimerkiksi antaa oppilaiden tutustua kappaleeseen ja laskea tehtävät ryhmissä ottaen tukea kappaleesta löytyvästä teoriasta, jolloin oppilaat huomaavat, että yhdessä luokkatovereiden tuen ja teorian avulla voi oppia matematiikkaa.

Vinkki: Aktivoimalla muokkauspainikkeen voit siirtää Kryptografia -kappaleen vuosiluokan 7 alkuun, niin oppilaiden on helpompi löytää se.
Kappaleisiin liittyy kaksi tehtäväryhmää. Ajatuksena on, että oppilaat laskevat ensiksi "Tehtävät" ja tämän jälkeen "Sekalaisia tehtäviä". "Tehtävät" -osiosta löytyy paljon tehtäviä, jotka harjoittavat oppilaan opitun asian rutiininomaista käsittelyä, mutta osiosta löytyy myös tehtäviä, jotka vaativat luovaa ongelmanratkaisutaitoa, ja joiden kautta oppilailla on mahdollisuus tutkia kappaleen sisältöä yhdessä.

Kun oppilaat ovat oppineet kappaleen sisällön, on aika kasvattaa heidän itsevarmuutta ja rutiinia tehtävien suorittamisessa. Tämän takia oppilaat saavat laskea kappaleen uudestaan "Sekalaisia tehtäviä" -osiossa. Opettajan on tässä vaiheessa helppoa antaa oppilaiden laskea itsenäisesti omassa tahdissaan. Tehtäväosion lopusta löytyy haasteellisempia tehtäviä, jotka jarruttavat nopeimpien oppilaiden etenemistahtia, ja näin opettajalle annetaan mahdollisuus keskittää huomionsa heihin, jotka tarvitsevat apua.
Tehtävänäkymä on suunniteltu tarjoamaan oppilaalle mukavan työskentely-ympäristön ja tukemaan oppilaan oppimista. Alla kerrotaan tehtävänäkymän toiminnoista tarkemmin.

Merkitse tehtävä
Kun oppilaat laskevat tehtäviä, voivat he merkitä tehtävät kolmella eri värillä: vihreällä, keltaisella tai punaisella. Voit itse päättää, mitä mikäkin väri tarkoittaa, mutta yksi ehdotus on, että punainen tarkoittaa tehtävässä olleen vaikeuksia, keltainen tehtyä mutta tarkistamatonta tehtävää ja vihreä oikein tehtyä ja tarkistettua tehtävää. Tällä tavalla oppilas tietää, mitkä tehtävät on laskettu, ja hän saa muistutuksen siitä, että epäselvät tehtävät tulee tarkistaa.

Ratkaisut/vastaukset
Kaikkiin järjestelmän tehtäviin liittyy vastaukset, mutta myös yksityiskohtaiset, vaiheittaiset ratkaisut, jotka opettaja voi itse valita julkaistavaksi. Tämä mahdollistaa sen, että oppilas voi itse tarkistaa vastauksensa ja tällä tavalla hän oppii ottamaan itse vastuuta oppimisestaan. Myös poissaolevat oppilaat saavat mahdollisuuden omatoimisesti tarkistaa, mistä ovat poissaolon aikana jääneet jälkeen.
Opettaja voi esimerkiksi oppitunnin alussa julkaista mahdollisten kotitehtävien ratkaisut, tai ratkaisut voi julkaista oppitunnin päätteeksi niin, että oppilaat voivat työskentelyn lopussa tarkistaa nopeasti ja helposti tehdyt tehtävänsä.

Teoria
Teoria on suuri tuki matematiikkaa laskettaessa. Tämän takia Ma.fi:ssä olevat tehtävät on linkitetty oikeaan teoriaosuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi teoria, jota tehtävän laskemisessa tarvitaan, voi helposti napin painalluksella avata suoraan tehtävän alle. Tällä tavalla oppilaan on helpompi ratkaista uudenlaisia ongelmia ja samalla kasvatetaan itsenäisiä oppilaita.
Kappaleissa on saatavilla useita digitaalisia kuulusteluja. Ne mahdollistavat kappaleiden läpikäynnin jälkeen nopean tavan tarkistaa, että oppilas on ymmärtänyt ja hallitsee kappaleen sisällön, ja samalla opettaja voi myös seurata oppilaiden oppimista.

Kuulusteluihin liittyvissä asetuksissa voi halutessaan määritellä, että kuulustelun voi suorittaa useammin kuin kerran (mitä oppilaat usein haluavat varsinkin kokeisiin kertaamiseksi). Asetuksista voi myös määritellä näkeekö oppilas, mitkä vastauksista ovat väärin ja oikein vastausten lähettämisen jälkeen. Ajatuksena tämän taustalla on se, että jos kuulustelut tehdään kotitehtävinä, niin silloin oppilaiden ei välttämättä tarvitse nähdä, mitkä vastaukset ovat olleet väärin, vaan tehtävistä voidaan keskustella seuraavalla oppitunnilla esimerkiksi ryhmissä. Tämän jälkeen oppilaat vastaavat kuulusteluun uudelleen ja toivottavasti heillä on kaikilla 100 % oikein. Opettaja voi sitten halutessaan laittaa oikeat vastaukset väkyville, jolloin oppilaat voivat korjata mahdolliset väärät vastaukset.

Kuulusteluiden pisteiden lasku toimii siten, että jokaisella tehtävällä voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään yksi piste, mutta yhden tehtävän yhteispistemäärä ei koskaan voi olla vähemmän kuin nolla pistettä.
Whiteboard, tai valkotaulu, on erinomainen työkalu formatiivisessa arvionnissa ja sillä on uskomattomia käyttömahdollisuuksia. Jotta opettajalla olisi täydellinen varmuus siitä, että kaikki oppilaat seuraavat opetusta ja ovat ymmärtäneet aiheet, joista on keskusteltu, voi opettaja kirjoittaa kysymyksen oppilaille omalle valkotaululleen. Kysymys näkyy kaikille oppilaille ja valkotaulu päivittyy reaaliajassa. Tämän jälkeen oppilaat voivat vastata kysymykseen omille valkotauluilleen. Opettaja näkee koko ajan ja yhdessä näkymässä kaikkien oppilaiden vastaukset ja voi sitä kautta helposti seurata, ovatko kaikki oppilaat ymmärtäneet, sekä mahdollisuuden heti korjata mahdolliset väärinkäsitykset.

Tätä voidaan käyttää muun muassa tarkistamaan, että onko edellisen oppitunnin sisältö ymmärretty, tai kun opetellaan jotain aivan uutta sisältöä. Sen sijaan, että opettaja kysyisi yksittäisiltä oppilailta, onko asia ymmärretty, voi opettaja nyt osoittaa kysymyksen koko luokalle kerralla, jolloin kukaan ei voi piiloutua pulpettinsa taakse! Kun oppilaan on pakko vastata, on hän erityisen tarkka siitä, että annettu vastaus on oikein ja luokassa syntyy keskustelua. Jos vastaus kuitenkin on väärin, on oppilas entistä kiinnostuneempi kuulemaan opettajan vastauksen.
Koska tieto on suoraa seurausta siitä, kuinka aktiivisesti tiedon eteen työskentelee ja prosessoi uutta informaatiota, haluamme tarjota työkalun, jonka kautta voi kannustaa oppilasta työskentelemään aktiivisesti oppituntien aikana. Siksi olemme kehittäneet opettajan käyttöön työkalun, jonka kautta hän voi arvioida oppilaan tuntityöskentelyä, kuten esimerkiksi yhteistyötä, teorian ja tekniikan käyttöä sekä edistynyttä ongelmanratkaisutaitoja. Ajatuksena on, että opettaja voi koko ajan antaa konkreettista palautetta oppilaalle koskien niitä osa-alueita, joita tämä voisi tuntityöskentelyssään kehittää. Jos oppilas kykenee täyttämään osa-alueiden vaatimukset, tulee hän samalla oppimaan myös uuden aihesisällön samalla, kun hän kehittää tärkeitä taitoja, jota tulee tarvitsemaan jatko-opinnoissa ja työelämässä. Jos oppilas ei kykene täyttämään osa-alueen vaatimuksia, voi opettaja keskustella oppilaan kanssa niistä asioista, joita oppilas voisi kehittää ja siten antaa konkreettista palautetta oppilaalle.

Jokaisesta osa-alueesta voi saada esimerkiksi 0-2 pistettä. Kaikki oppilaat aloittavat täysillä pisteillä jokaisen osa-alueen kohdalla, joten he työskentelevät pitääkseen nämä pisteet. Jos oppilas ei kykene esimerkiksi käyttämään tekniikkaa oikein oppitunnilla, eli hän pelaa puhelimella työskentelyn sijaan, voi opettaja keskustella siitä, miten tällainen käytös ei tue oppimista ja sitten laskea tekniikan käyttöä koskevan osa-alueen pisteet 2:sta 1:een. Tässä yhteydessä on tärkeää, että opettaja on yhdessä oppilaiden kanssa kehittänyt ja sopinut selkeät pelisäännöt tuntityöskentelytavoista ja arvioinnin perusteista. Kun oppilas on selkeästi osoittanut, että tämä on parantanut työskentelyään ja täyttänyt osa-alueen vaatimukset, voi opettaja nostaa osa-alueen pisteitä. Tällä tavalla oppilas saa koko ajan palautetta tuntiaktiivisuudestaan ja aktiivisuus puolestaan vaikuttaa jatkuvasti oppilaan arvosanaan.

Tämä antaa helpon pohjan keskustelulle toivotusta/ei-toivotusta aktiivisuudesta ja oppilas näkee jatkuvasti aktiivisuutensa vaikutukset laskeneena/nousseena arvosanana. Samalla tämä työkalu antaa konkreettisen tavan ottaa tuntiaktiivisuus huomioon todistuksen muodostuksessa.

Todistuksessa aktiivisuus voi muodostaa esimerkiksi 50 % arvosanasta ja aktiivisuuden arvosanan voi laskea prosentuaalisen skaalan mukaan. Ehdotus tällaisesta prosentuaalisesta skaalasta löytyy opettajan materiaaleista.

Blogi

William Barman kirjoittaa englanninkielistä blogia pedagogiikasta, opetuksesta ja Ma.fi:n käyttämisestä.

The time has come to improve exams - 03.11.2019 14:01
What purpose does report cards have in the modern school? - 13.01.2019 17:51
Den missförstådda digitaliseringen - 26.11.2018 17:03
Väärinymmärretty digitalisaatio - 26.11.2018 17:03
Math and tea - 07.10.2018 12:55
Are tests necessary? Part 9 – Final results - 30.05.2018 14:28
Are tests necessary? Part 8 – Results(2) - 29.04.2018 13:37
Are tests necessary? Part 7 – Results(1) - 11.02.2018 15:14
Using digital teaching material is only positive - 21.01.2018 15:13
Are tests necessary? Part 6 – Midterm checkpoint - 03.12.2017 17:01

Ota yhteyttä

Haluatko lisätä koulusi järjestelmäämme aloittaaksesi palvelun käytön? Paina siis tästä ja täytä lomakkeeseen koulusi tiedot. Palvelua koskevat kysymykset voitte lähettää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Copyright © 2013-2024 Ma.fi | Rekisteriseloste